• Datums 27 Apr
  • Sākums 19:00
  • Cena 20 EUR
Šis pasākums ir aizvadīts. Lūdzu skatieties citus gaidāmos pasākumus.

Lielā viktorīna Valmierā

Esat skatījušies TV ekrānos dažādus erudīcijas raidījumus un šķiet, ka varētu paši būt dalībnieku vietā? 15 tēmas, dažādas grūtības pakāpēs, iespēja pašiem ietekmēt spēles gaitu.

Dalības maksa un pieteikšanās

Dalības maksa 20 EUR no komandas.
Komandā līdz 6 dalībniekiem.
PIESAKIES:
Aiga Kampenuss, e-pasts aiga@koncertzalevalmiera.lv, mob. 26349144.

Vieta, kur pulcējas valmierieši un Valmieras pilsētas viesi.